Usluge

Usluge i oblasti

U Agenciji se bavimo pisanim prevođenjem svih vrsta stručnih i literarnih dokumenata – sa ili bez overe sudskih prevodilaca, sa/na sve jezike.

Naš tim veoma iskusnih stručnjaka – gotovo da nema premca. 

Mi takodje pruzamo usluge korekture i lektorisanja,
telefonsko prevođenje, simultano, konferencijsko i konsekutivno.
POSLOVNA DOKUMENTA
  • Ugovori, Statuti, osnivacka akta
  • Bonitet firmi
  • Registracije privrednih društava
  • Bilansi, završni računi, bilansi uspeha, tokova gotovine, statistički aneks, promene kapitala itd.
  • Sertifikati, garancije o dobrom izvršenju posla, licence
  • I ostalo.
LIČNA DOKUMENTA
STUDENTSKA DOKUMENTA
SUDSKA DOKUMENTA
OSTALA DOKUMENTA
JEZIČKE RADIONICE

Imate pitanje?

Kontaktirajte nas odmah!

+ 381 11 2628 521
+ 381 63 304 515
+ 381 65 304 5150

ILI NAM POŠALJITE EMAIL, POPUNJAVANJEM FORME.

DieM konačno rešenje plavi logo120x60

Osnovana sa ciljem da na efikasan način što širem auditorijumu približi izradu prevoda kako pisanih tako i usmenih i da na moderan način predstavi jednostavno učenje – usvajanje stranih jezika.

Kako do nas

Brzo pitanje